Kortare licenstid på jaktvapen?

Många som ansökt om vapenlicens för jaktvapen kan vittna om att det tagit onödigt lång tid. Detta är något som riksdagsledamoten Sten Bergheden nu vill ändra på. Bergheden tog initiativet till att bilda ”Moderaternas vapen- och jaktgrupp” för att kunna skapa en motion som kan förbättra de idag krångliga rutinerna.

En motion lämnades in i oktober till Riksdagen om just detta och är underskriven av honom samt Ulf Berg, Åsa Coenraads samt Patrick Reslow (Samtliga M). Grundtanken genom hela motionen är att förenkla handläggning, förvaring och hantering av vapen. Men detta utan att tumma på säkerheten.

Några av de punkter som deras motion består av är:

  • Bort med krav på samlarlicens

Idag måste vapensamlare söka ny licens var femte år. Detta anser gruppen vara mycket ”byråkratiskt och orimligt” och anser istället att en licens bör vara livet ut. Enda orsaken till förändring skulle vara om särskilda skäl uppstår.

  • Jaktresor

Många jägare som vill åka på jaktresor har problem att få med sig sina vapen över nationsgränserna. Lösningen på detta, enligt motionen, är att regeringen utreder om det finns möjlighet till ett speciellt vapenpass som skulle underlätta just detta.

  • Utökad vapengarderob

Idag måste en speciell motivering skickas in vid anskaffandet av det femte och sjätte vapnet. De som står bakom motionen anser att detta är väldigt onödigt och krångligt och därmed att denna regel helt ska slopas. Hela motionen går att läsa här.