Så väljer du rätt kikarsikte

Är du intresserad av att jaga? Tänk då på att välja rätt kikarsikte. Du fäster kikarsiktet på ditt vapen och beroende på vad du vill jaga är det viktigt att välja ett som passar för ändamålet. De kikarsikten som finns idag kommer i flera olika utföranden och har olika funktioner för att kunna hjälpa dig i jakten på allra bästa sätt.

Att välja rätt kikarsikte är dock inte det enklaste med tanke på det hur stort utbudet är. Vi som jagar i Sverige får många gånger räkna med att göra det i mörker, vid tidiga morgnar eller sena kvällar och då är det viktigt att kikarsiktet har bra linskvalitet och ett stort objektiv som släpper in mycket ljus.

kikarsikte

Även vad och hur man jagar spelar roll i valet av kikarsikte. Brukar du oftast jaga i trånga pass eller är hundförare, är det bra att ha ett brett kikarsikte. Satsa då på en variant med en låg lägstaförstoring. Jagar du istället i ett jaktlag med längre håll på sin mark eller som passkytt behövs oftast inte ett lika brett synfält. Då kan det istället vara lämpligare med ett kikarsikte med en hög maximal förstoring.

Det finns många olika parametrar att ta hänsyn till, varför det kan te sig mer avancerat att välja rätt än vad det behöver vara. Givetvis kan man grotta ner sig på detaljnivå, men vill du bara ha ett bra kikarsikte för ditt ändamål räcker det med att vara medveten om vilka funktioner som finns och vad de innebär. Kolla främst upp förstoringsgraden, objektivdiametern och riktmedlet. Är du helt ny på jakt finns det ingen anledning att välja ett mer komplicerat kikarsikte än vad du har nytta av. En förstoringsgrad på 2-3, en objektivdiameter på 42/55 och ett enkelt riktmedel med breda egenskaper räcker gott och väl när du vill ha ett bra första kikarsikte.